OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 8.6.3 - MARKETING DRVNIH I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

U Narodnim novinama br. 58/16 objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" – provedba tipa operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda".

Korisnici u okviru ove operaciju su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016., a detalje možete vidjeti na linku : http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx 

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU OPERACIJA 8.6.1. I 8.6.2.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 55/16 objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“– provedba tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“. Također u Narodnim novinama 55/16 objavljen je i Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“-provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.
Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Liste prihvatljivih troškova sastavni su dijelovi gore navedenih Natječaja i nalaze se u Prilogu I.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Detaljnije o navedenim mjerama možete pogledati na linku: http://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-provedbu-operacija-861-i-862-2003.aspx 

PODMJERA 8.5. POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUM. EKOSUSTAVA

suma malaPravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 45/16)

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ (NN 50/16)

Više o Mjeri možete naći na stranici : http://www.apprrr.hr/podmjera-85-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava-1957.aspx 

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016.

Ured za udruge objavio je javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata ugovorenih s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske. Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016.

Više na linku: http://www.odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/objavljen-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-organizacija-civilnoga-drustva-ugovorenih-u-okviru-programa-europske-unije-za-2016

 

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine

 

http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_udruga_u_podrucju_prevencije_nasilja_nad_i_medu_djecom_i_mladima_u_2016_godini

 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.

Više informacija na linku: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_usmjerenih_mladima_za_financijsku_potporu_iz_raspolozivih_sredstava_dijela_prihoda_od_igara_na_srecu_i_drzavnog_proracuna_za_2016_godinu 

CLLD / Objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ - provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

clld

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Više informacija na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2807362.html 

 

 

 

 

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16)

obnovljivi izvori energije1

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Više informacija na linku: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-nn-4815/ 

 

 

 

 

 

 

Donesen Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 ''Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)''

druenje upoznavanje putovanje planinarenje bjelolasica

23. svibnja 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. ''Provedba operacija unutar CLLD strategije'', Podmjere 19.3. ''Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a'' i podmjere 19.4. ''Tekući troškovi i animacija'' unutar Mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik možete pronaći u Narodnim novinama 47/2016: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_47_1218.html 

Za mlade i OPG-ove bit će više novca uz labavije uvjete

Potpore je tražilo 400 mladih poljoprivrednika. Fond od 10 mil. eura (50 tisuća po korisniku) će se povećati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi na odlukama vezanim uz mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva te na isplati drugog dijela izravnih plaćanja za 2015. godinu, kaže vršitelj dužnosti ravnatelja Ivan Macanić.

Čine to dok se čeka odluka AFCOS mreže (tijela čija je zadaća zaštita financijskih interesa Europske unije u Hrvatskoj, koje izravno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara), koja provjerava (ne)utemeljenost prigovora za rang listu potpora od 1,23 milijarde kuna, dodijeljenih kroz program ruralnog razvoja za mjeru četiri. Prema ruralnom programu, za mala gospodarstva bilo je rezervirano 15 milijuna eura, a pojedinačna potpora ograničena je na 15 tisuća eura. Stiglo je 1470 zahtjeva, no 159 nije prošlo kriterije. S obzirom na to da u ruralnom fondu novca ima, alokacija će biti povećana, pa će sva gospodarstva koja su prošla selekciju dobiti potporu.

Prvih 300 odluka spremno je za isplatu, potom tjedno u realizaciju ide po njih 25-30, najavljuje Macanić. Potpore je zatražilo i 400 mladih poljoprivrednika. Kako je na startu određeno 10 milijuna eura, a dodjeljuje se 50 tisuća po korisniku, i tu slijedi povećanje alokacije te će potporu dobiti svi koji prođu eliminacijski postupak. "Mladi poljoprivrednici i mala gospodarstva trebali su priložiti tek jednostavni poslovni plan s obzirom na cilj potpora da im posluže kao poluga za savladavanje prvih prepreka u planiranju dugoročnog razvoja", ističe Macanić i navodi kako u raspolaganju nemaju ograničenja.

Mogu kupovati zemljište, stoku, manje strojeve ili opremu, sve što može poslužiti za jačanje gospodarstva. Ovaj tjedan krenula je i isplata drugog dijela izravnih plaćanja u visini 890 milijuna kuna, a do kraja lipnja na račune gospodarstava sjest će i 596,4 milijuna za agrookolišne mjere, što je rekordni iznos za tu namjenu, te još 160 milijuna kuna za tzv. osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje) i državnu potporu, namijenjenu očuvanju zaštićenih sorti i pasmina.

"Od ove godine primjenjujemo novu poljoprivrednu politiku EU. Vraćamo se zapravo na stanje koje smo u RH imali prije 10 godina, da se potpora mora opravdati određenim volumenom proizvodnje, a uključuje mliječne i krave dojilje, tov goveda, ovce i koze, šećernu repu te voće, povrće i krmno bilje", objašnjava Macanić. Potpore koje se isplaćuju vezane su uz proizvodnu 2015. Potkraj prošle godine avansno je isplaćeno 750 milijuna kuna, što su neki zaboravili, pa sada tvrde kako su im potpore smanjene, što nije točno, podsjeća Macanić. S 2016. završava trogodišnji rok isplate potpora za osjetljive sektore, odobren RH pri ulasku u EU. Hoće li Vlada od Europske komisije zatražiti dodatni rok, još nije poznato, no ta je opcija moguća.

Izvor: Poslovni.hr

Image

Broj ureda: 047 296 258 

Telefaks: 047 296 257 

Voditelj: Vladimir Kubelka 

Mobitel: 099 2351 154

lag.frankopan@gmail.com

LAG Frankopan aktivna je i na društvenim mrežama poput Facebooka. Uključite se i vi!

Lokalna akcijska grupa (LAG) 

Frankopan

Ivane Brlić Mažuranić 2b 

47300 Ogulin

© LAG Frankopan. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio

Publish modules to the "offcanvas" position.