Donesen Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 ''Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)''

druenje upoznavanje putovanje planinarenje bjelolasica

23. svibnja 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. ''Provedba operacija unutar CLLD strategije'', Podmjere 19.3. ''Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a'' i podmjere 19.4. ''Tekući troškovi i animacija'' unutar Mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik možete pronaći u Narodnim novinama 47/2016: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_47_1218.html 

Za mlade i OPG-ove bit će više novca uz labavije uvjete

Potpore je tražilo 400 mladih poljoprivrednika. Fond od 10 mil. eura (50 tisuća po korisniku) će se povećati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi na odlukama vezanim uz mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva te na isplati drugog dijela izravnih plaćanja za 2015. godinu, kaže vršitelj dužnosti ravnatelja Ivan Macanić.

Čine to dok se čeka odluka AFCOS mreže (tijela čija je zadaća zaštita financijskih interesa Europske unije u Hrvatskoj, koje izravno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara), koja provjerava (ne)utemeljenost prigovora za rang listu potpora od 1,23 milijarde kuna, dodijeljenih kroz program ruralnog razvoja za mjeru četiri. Prema ruralnom programu, za mala gospodarstva bilo je rezervirano 15 milijuna eura, a pojedinačna potpora ograničena je na 15 tisuća eura. Stiglo je 1470 zahtjeva, no 159 nije prošlo kriterije. S obzirom na to da u ruralnom fondu novca ima, alokacija će biti povećana, pa će sva gospodarstva koja su prošla selekciju dobiti potporu.

Prvih 300 odluka spremno je za isplatu, potom tjedno u realizaciju ide po njih 25-30, najavljuje Macanić. Potpore je zatražilo i 400 mladih poljoprivrednika. Kako je na startu određeno 10 milijuna eura, a dodjeljuje se 50 tisuća po korisniku, i tu slijedi povećanje alokacije te će potporu dobiti svi koji prođu eliminacijski postupak. "Mladi poljoprivrednici i mala gospodarstva trebali su priložiti tek jednostavni poslovni plan s obzirom na cilj potpora da im posluže kao poluga za savladavanje prvih prepreka u planiranju dugoročnog razvoja", ističe Macanić i navodi kako u raspolaganju nemaju ograničenja.

Mogu kupovati zemljište, stoku, manje strojeve ili opremu, sve što može poslužiti za jačanje gospodarstva. Ovaj tjedan krenula je i isplata drugog dijela izravnih plaćanja u visini 890 milijuna kuna, a do kraja lipnja na račune gospodarstava sjest će i 596,4 milijuna za agrookolišne mjere, što je rekordni iznos za tu namjenu, te još 160 milijuna kuna za tzv. osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje) i državnu potporu, namijenjenu očuvanju zaštićenih sorti i pasmina.

"Od ove godine primjenjujemo novu poljoprivrednu politiku EU. Vraćamo se zapravo na stanje koje smo u RH imali prije 10 godina, da se potpora mora opravdati određenim volumenom proizvodnje, a uključuje mliječne i krave dojilje, tov goveda, ovce i koze, šećernu repu te voće, povrće i krmno bilje", objašnjava Macanić. Potpore koje se isplaćuju vezane su uz proizvodnu 2015. Potkraj prošle godine avansno je isplaćeno 750 milijuna kuna, što su neki zaboravili, pa sada tvrde kako su im potpore smanjene, što nije točno, podsjeća Macanić. S 2016. završava trogodišnji rok isplate potpora za osjetljive sektore, odobren RH pri ulasku u EU. Hoće li Vlada od Europske komisije zatražiti dodatni rok, još nije poznato, no ta je opcija moguća.

Izvor: Poslovni.hr

Pravilnik o provedbi mjere M08

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 45/2016.

Pravilnik se nalazi na linku http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-mjere-m08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijed/ 

Najava natječaja: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Više informacija na linku: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14631 

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u odnosu na projekte koji se provode u okviru Mjere 7.

Više informacija na linku: http://www.roda-antunovac.hr/pojasnjenje-ministarstva-zastite-okolisa-i-prirode-za-korisnike-u-mjeri-7/ 

Godišnji plan natječaja tijela državne uprave 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 93 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 21 državno tijelo. Iznosom od preko 985 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 6300 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, društvenog poduzetništva, zaštite okoliša i priode, poljoprivrede, turizma te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Više na linku :https://udruge.gov.hr/vijesti/godisnji-plan-natjecaja-tijela-drzavne-uprave-2016/3538  

„NOVI POGLEDI – INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“

HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja: 1. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI i 2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI.

Više informacija na linku: http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija 

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.
Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom.

Više na linku:

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-produktivna-ulaganja-u-akvakulturu

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Poštovani potencijalni korisnici mjera Programa ruralnog razvoja,

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu.

Plan natječaja možete vidjeti na linku http://ruralnirazvoj.hr/novosti/plan-objave-natjecaja-za-2016-godinu/

  

JAVNI POZIV ZA ODABIR DOBAVLJAČA VOĆA I POVRĆA U OKVIRU SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi mjeru Shema školskog voća i povrća koja treba pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod učenika u osnovnim školama.

Mjera će se provoditi jednako na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine. U Mjeru će biti uključeni učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske. U okviru ove Mjere voće i povrće će se ponuditi učenicima kao zaseban obrok neovisno o obroku u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju dobavljači koji su pravne ili fizičke osobe, u sustavu PDV-a, a koji će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Mjeri.

Rok za podnošenje prijava je 20. 5. 2015.

Detaljnije pogledajte na linku: http://www.apprrr.hr/javni-poziv-za-odabir-dobavljaca-voca-i-povrca-u-okviru-sheme-skolskog-voca-i-povrca-1436.aspx 

Image

Broj ureda: 047 296 258 

Telefaks: 047 296 257 

Voditelj: Vladimir Kubelka 

Mobitel: 099 2351 154

lag.frankopan@gmail.com

LAG Frankopan aktivna je i na društvenim mrežama poput Facebooka. Uključite se i vi!

Lokalna akcijska grupa (LAG) 

Frankopan

Ivane Brlić Mažuranić 2b 

47300 Ogulin

© LAG Frankopan. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.