Izvješća o radu LAG-a FRANKOPAN ZA 2017. GODINU

Izvješća o radu LAG-a FRANKOPAN za 2017. godinu.

Akcijski plan

Financijski plan