Uprava LAG-a

Sukladno Statutu, LAG zastupaju:

Predsjednik: Nenad Janković, dipl.ing.stroj.

Zamjenik predsjednika: Daniel Vukelja, ing.struč.spec.oec.

Voditelj LAG-a je Vladimir Kubelka, dr. med.vet.

 

Upravni odbor je upravljačko tijelo LAG-a koje čini 15 članova:

 1. Grad Otočac, Nenad Janković (imenovani predstavnik)
 2. Grad Ogulin Daniel Vukelja, (imenovani predstavnik)
 3. Grad Slunj, Viktor Smolić (imenovani predstavnik)
 4. OPG Jandrlić Josipa, Josipa Jandrlić (ovlašteni predstavnik)
 5. Udruga slijepih Ogulin, Adriana Bokulić Vučić (imenovani predstavnik)
 6. OPG Brletić Biserka, Đurđica Miletić (imenovani predstavnik)
 7. OPG Luketić Marko, Josip Luketić, (imenovani predstavnik)
 8. OPG Turkalj Oliver, Mihaela Turkalj, (imenovani predstavnik)
 9. Ženska akcija Saborsko, Kata Sertić (ovlašteni predstavnik)
 10. Udruga pčelara "Maslačak", Tomica Lončar (imenovani predstavnik)
 11. OPG Vučer Josip, Frano Vučer (imenovani predstavnik)
 12. Leskar - obrt za ugostiteljstvo, Ramona Radočaj (ovlašteni predstavnik)
 13. Planinarsko društvo "Plaške glave", Branko Šupica (ovlašteni predstavnik)
 14. Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa, Marinko Sabljak (ovlašteni predstavnik)
 15. Lovačka udruga "Jelen" Mala Kapela, Anton Božičević (imenovani predstavnik) 

 

Nadzorni odbor je najviše nadzorno tijelo LAG-a, a ima 5 člana:

 1. Općina Generalski Stol, Alen Halar (ovlašteni predstavnik)
 2. Općina Cetingrad, Marina Kalić (ovlašteni predstavnik)
 3. OPG Bogdanić Helena, Helena Bogdanić (ovlašteni predstavnik)
 4. Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora, Danijela Pešut (imenovani predstavnik)
 5. Velebitska udruga Kuterevo, Ivan Crnković (ovlašteni predstavnik)

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo LAG-a, a čine ga svi redovni članovi/ice LAG-a.