Članovi

 

LAG Frankopan

PRISTUPNICA

JAVNI
SEKTOR

 1. Grad Ogulin
 2. Grad Otočac
 3. Grad Slunj
 4. Općina Josipdol
 5. Općina Tounj
 6. Općina Plaški
 7. Općina Saborsko
 8. Općina Cetingrad
 9. Općina Bosiljevo
 10. Općina Generalski Stol
 11. Poduzetnička zona Ogulin
 12. Pučko otvoreno učilište Ogulin
 13. Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
 14. Dječji vrtić Josipdol
 15. Pučko otvoreno učilište Slunj
 16. Komunalac Slunj
 17. Komunalno društvo LIPA
 18. Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda
 19. Dječji vrtić Ciciban
 20. Gacko pučko otvoreno učilište
 21. Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac
 22. Komunalac d.o.o. Otočac
 23. Gacka d.o.o Otočac

 

CIVILNI
SEKTOR

 1. Hrvatski katolički zbor "MI"
 2. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Radost
 3. Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa
 4. Speleološko društvo Đula - Medvedica
 5. Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju "Sunce"
 6. Skijaški klub Ogulin
 7. Pčelarsko društvo Ogulin
 8. Paintball klub Ogulin
 9. Društvo Naša djeca Ogulin
 10. Uduga slijepih Ogulin
 11. Lidija Kubelka
 12. Kristijan Kubelka
 13. Vladimir Kubelka
 14. Lovačka udruga "Jelen" Mala Kapela
 15. Boris Ilovača
 16. Ženska akcija Saborsko
 17. ŠRD "Slunjčica" Slunj
 18. Ana Grašić
 19. Udruga Gačanka Otočac
 20. Biciklistički klub "Barkan"
 21. Udruga pčelara "Maslačak"
 22. Velebitska udruga Kuterevo
 23. Planinarsko društvo "Plaške glave"
 24. Internacionalni centar keramike Atelje Janja

 

 

GOSPODARSKI
SEKTOR

 1. N5 d.o.o.
 2. Obrt za masažu "Vita"
 3. Braniteljska zadruga Ogulin
 4. Spraja-prom d.o.o.
 5. OPG Ivošević Branka
 6. OPG Luketić Marko
 7. OPG Brletić Biserka
 8. OPG Jandrlić Josipa
 9. 1OPG Miščević Radmila
 10. OPG Gračanin Marica
 11. Likarija d.o.o.
 12. OPG Krikšić Milan
 13. Blagodat d.o.o.
 14. OPG Grković-Spankus Mirjana
 15. OPG Strika Radojka
 16. OPG Dedić Borka
 17. OPG Vuković Zdravko
 18. UO Turist restoran Bosiljevo
 19. UO Karlo
 20. OPG Benić Igor
 21. OPG Galović Hrvoje
 22. OPG BOGOVIĆ
 23. OPG Oliver Turkalj
 24. OPG Obrovac
 25. Gips optimist
 26. Građevinsko Poduzeće Špelić d.o.o.
 27. OPG Ivan Čop
 28. OPG Gojsović Milica
 29. OPG Radočaj
 30. OPG Duduković Nebojša
 31. OPG Josip Vučer
 32. OPG Sremac Mihajlo
 33. OPG Bogović Milan
 34. OPG Vratarić Bara
 35. Prozorina d.o.o. Otočac
 36. Tim-Commerce d.o.o.
 37. Obrt Žubrinić
 38. OPG Babić Dane
 39. OPG Bićanić Marjana
 40. OPG Bogdanić Helena
 41. OPG Dragan Rukavina
 42. Leskar - obrt za ugostiteljstvo