Otvoren LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa Frankopan danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom 3. LAG Natječaju iznosi 909.567,87 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Frankopan koji obuhvaća područja gradova Ogulin, Otočac i Slunj te općine Josipdol, Plaški, Bosiljevo, Cetingrad, Saborko, Tounj i Generalski Stol.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korinici mogu postavljati isključivo putem web forme Pitanja i odgovori na mrežnoj stranici https://lag-frankopan.hr/lag-natjecaji/pitanja-i-odgovori u razdoblju od 02. rujna do 16. lrjna 2019. godine.

Stručna služba LAG-a održati će informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje.

Raspored održavanja informativnih radionica uskoro će biti objavljen.

Sve detalje o ovom natječaju možete pogledati ovdje.

 

Obrasci:

Obrazac A - Prijavni obrazac 

Obrazac B - Plan nabave

Obrazac C - Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E - Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka prijavitelja

 

Prilozi:

Prilog I. - Natječajna dokumentacija

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Popis proizvoda 

Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. - Upute MZOIE 

Prilog VIII. - Kriteriji odabira

Prilog IX. - Pravilnik_odabir projekata na natječajima LAG-a