Izmijenjen je Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja 2021. godine

mladi poljoprivrednik1 880x495Sukladno pretpostavkama izmijenjen je ovogodišnji  indikativni plan objave natječaja za korisnike Programa ruralnog razvoja. Plan objava natječaja za podmjere 6.1. (mladi poljoprivrednici) i 6.3. (mali poljoprivrednici) pomaknute su na zadnji kvartal ove godine. Ova dva natječaja imaju cilj smanjiti iseljavanja iz ruralnih područja, zadržati postojeća, te stvoriti  nova radna mjesta, a za njih je  osiguran iznos od 260 milijuna kuna. 

Indikativni plan objave natječaja do kraja drugog kvartala 2022.

10/2021

1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja)
6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima
6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 11/2021

4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice)

12/2021

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u opremu za sektor mljekarstva – roboti, izmuzišta)
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

2022

I. KVARTAL

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
·         mlijeko
·         meso
·         voće i povrće
·         ostali sektori
4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

II. KVARTAL

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (oprema za navodnjavanje)
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija