Privremena rang lista za 1. LAG Natječaj za provedbu Tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan za razdoblje 2014.-2020.

Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Frankopan, održanoj 27. veljače 2019. godine donesene su Odluke o rezultatu administrativne kontrole za projekte koji su pozitivno ocjenjeni u Analizi I i Analizi II te udovoljavaju kriterijima propisanim LAG Natječajem za Tip operacije 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. PRR RH) temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a FRANKOPAN za razdoblje 2014.-2020., od 23. ožujka 2016.. godine i 1. izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a FRANKOPAN od 13.12.2018. godine.

Natječaj je objavljen 27. travnja 2018. godine na web stranici LAG-a Frankopan, a rok za podnošenje prijava bio je od 14. svibnja do 14. lipnja 2018. godine. Maksimalni iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 15.000 eura, odnosno 111.642,00 kn.

13. prosinca 2018. godine izmjenom LAG Natječaja ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 2.567.766,00 kn.
Na LAG Natječaj zaprimljeno je 24 projektnih prijava, te su nakon administrativne kontrole za 2 prijava izdane Odluke o odbijanju projekata dok su za 22 prijava izdane Odluke o rezultatu administrativne kontrole. Obzirom na dovoljno raspoloživih sredstava LAG Frankopan donio je Odluke o odabiru projekata.

Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima LAG Frankopan će donesti Odluku o konačnoj rang listi

Privremenu rang listu možete pogledati ovdje!