Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih


Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.
Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja:
- Inovacije i istraživanja
- Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi
- Analize i istraživanja/studije
Fond za zapošljavanje mladih ima vrijednost od 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Zemlje koje su prihvatljive za financiranje su: 15 zemlja korisnica Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške te Irska, Španjolska i Italija. Projektni konzorcij se mora sastojati od barem dvije zemlje, a vodeći partner mora biti u jednoj od korisničkih država. Aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017. godine na Fond operatera ECORYS Poljska web stranica : http://ecorys.pl/eeagrants/
Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i invalidi.
Poziv na prijavu projekata je započeo s 26. travnjem, a projektne aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017. godine. Trajanje projekta u smislu prihvatljivosti troškova koji su stvarno nastali unutar odobrenog projekta je 30. travnja 2024.
Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri. Sufinanciranje iz Fonda za zapošljavanje mladih je 85% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Više informacija o Fondu pronađite na sljedećim poveznicama:
http://eeagrants.org/fundforyouthemployment 
http://eeagrants.org/…/EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth…