Produženje roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru podmjere 17.1.

Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo proceduru izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Izmjenama i dopunama Pravilnika produžit će se rok za podnošenje zahtjeva za potporu do 31. siječnja iduće godine (2017.).
Osim toga, ovim izmjenama i dopunama omogućit će se korisnicima da pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja mogu dostaviti najkasnije 5 mjeseci nakon roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

Više informacija na linku : http://ruralnirazvoj.hr/novosti/produzenje-roka-za-podnosenje-zahtjeva-za-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-u-okviru-podmjere-17-1/