Povijest LEADER-a

Podaci preuzeti iz materijala dr.sc. Snježane Tolić u okviru projekta "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju" financiranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Evolucija LEADER pristupa

Leader I (1991-93) i pokrenut kao eksperimentalni program i bio je usmjeren na pojedinačne projekte koji su imali kritički pristup prema Strukturnoj politici EU
Leader II (1994-99) - laboratorij za nove inicijative i rješavanje ruralnih problema, inovacije, pilot aktivnosti, međunarodna suradnja
Leader+(2000-06) i zrela faza: proširen na cijelo ruralno područje, pojačan ulogom umrežavanja i partnerstava
Leader + mjere za nove članice EU 2004-2006

"Integrirani LEADER" 2007-13:

više nije specifičan program već integriran metodološki pristup za cjelovitu integraciju svih programa koji podržavaju ruralni razvoj

 

Broj LAG-ova u EU (podaci koncem 2010.)

broj lag-ova u eu

 

Ruralno područje EU zemalja pokriveno LAG-ovima:

pokrivenost lag-ovima

 

Prosječna površina LAG-ova u EU zemljama:

povrsina lag-ova

 

Prosječan broj stanovnika LAG-ova u EU zemljama:

broj stanovnica lag-ova