LAG Frankopan

karta

LAG Frankopan osnovan je 2011-te godine. LAG Frankopan obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj, te gradova Slunj, Ogulin i Otočac. Prostor LAG-a administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije.

 

Površina LAG-a je 2.649,66 km² te obuhvaća 4,6% kopnenog teritorija države, što ga čini jednim od najvećih LAG-ova u Republici Hrvatskoj. Prostor LAG-a obuhvaća 277 naselja u kojima, prema popisu 2011., živi 44.754 stanovnika.

 

stanovnistvo

 

Prosječna gustoća stanovnika od 15 st/km² daleko je ispod državnog prosjeka te područje LAG-a svrstava u iznimno ruralna područja Republike Hrvatske. LAG je osnovan kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina.

 

 

Ugovor s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu LEADER programa putem realizacije Mjere 202, potpisan je 12.07.2013. godine.

 

Zemljopisnu specifičnost ovog područja predstavlja značajna visina Kleka, od 1182 metra nadmorske visine, te Kule Bjelolasica od 1500 metara nadmorske visine, koja je i najviši vrh Karlovačke županije, ali i područje PP Velebit. Cijelo područje LAG-a pripada prostorno-planskoj cjelini Središnja Hrvatska, odnosno, Ogulinsko-Plašćanskoj dolini te Velebitskoj visoravni, koja pripada dinarskom sustavu, i jugozapadnom Kordunu. Stoga je i najzačajnija karakteristika ovog prostora krško podzemlje, po svojoj ukupnoj veličini podzemnih prolaza, najveće u Hrvatskoj. Područje LAG-a karakteriziraju jedne od najljepših krških rijeka Hrvatske, poput Gacke, Dobre, Mrežnice (u proglašenju Reginalnog parka), te Slunjčice, koja već ima status zaštićenog krajobraza. Cijelo područje LAG-a gravitira u nekoliko lokalnih urbanijih središta, Otočcu, Ogulinu i Slunju, dok zahvaljujući autocesti, cijeli prostor je brzom vezom spojen sa županijskim središtem Karlovcem, te Zagrebom i Rijekom. Grad Ogulin, kao najveće naselje na području LAG-a i prostor kojem gravitiraju lokalni stanovnici, odabran je za sjedište LAG-a. Na sjeveru i zapadu, područje LAG-a graniči s područjem LAG-a Gorski Kotar, na sjeveroistoku graniči s područjem LAG-a Vallis Colapis, a na istoku s prostorom LAG-a Petrova Gora, dok na jugu graniči s područjem LAG-a Lika Takva prostorna konstelacija čini najjaču koncentraciju implementacije LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj, a Karlovačka županija u njega je uključena ukupnim svojim prostorom, izuzev samog urbanog naselja Karlovac. Zemljopisni položaj LAG-a pruža mu velike komparativne prednosti u odnosu na druga područja, posebno u kontekstu razvoja integriranog europskog i svjetskog gospodarstva, prvenstveno radi njegova velikog značaja u povezivanju sjevernog i južnog dijela Republike Hrvatske odnosno, Središnje i Jadranske regije, budući se nalazi na paneuropskim transferzalama, Sjever-Jug i Jadransko-jonskoj transferzali. Isto tako, zemljopisni položaj LAG-u omogućuje velik razvoj prekogranične suradnje, budući na sjeveru graniči sa Slovenijom, a na jugu s Bosnom i Hercegovinom. No zasigurno je najveći značaj prostora LAG-a u njegovu geostrateškom položaju, on je direktna veza između sjeverne, istočne i središnje Hrvatske sa zapadnim i južnim dijelom zemlje, odnosno, kontinentalnog i primorskog dijela Republike Hrvatske.

 

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Frankopanpreuzmite ovdje

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Frankopan za razdoblje 2014.-2020. - preuzmite ovdje