Što je to lokalna akcijska grupa (LAG)?

- to je tijelo osnovano u EU namijenjeno podršci ruralnih regija

- objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne smaouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom prostupu u cilju razvoja njihove regije

- LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti

- na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati

- osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti

- učešće predstavnika javne uprave ograničeno je na 20-50% predstavnika u upravnim tijelima LAG-a

- sudjelovanje žena jamči se kvotom od minimalno 30% u upravnim tijelima LAG-a

- potiče se aktivno sudjelovanje mladih u članstvu upravnih tijela LAG-a

- većina programa i aktivnosti LAG-ova je financirana od strane programa za ruralni razvoj

lag-ovi 499x355