Vizija LAG-a Frankopan

Područje stoljetne povijesti, očuvane prirode i bogatstva krškog podzemlja, suradnje cjelokupne zajednice, razvijenog malog i srednjeg gospodarstva s ponudom tradicijskih proizvoda našeg kraja.

Rad Lokalne akcijske grupe (LAG-a) Frankopan zasniva se na sveobuhvatnim načelima promicanja održivog rasta poslovanja i razvoja gospodarstva područja a koja se realiziraju putem razvoja identiteta područja, stvaranja prepoznatljivosti korištenjem komparativnih prednosti te razvojem i jačanjem ljudskih resursa. Početna ulaganja iz prijelaznog razdoblja IPARD programa pripremaju razvojne dionike područja za razdoblje implementacije LEDAER programa EPFRR za 2014-2020 koja će biti namijenjena poboljšanju dugoročne održivosti poslovanja organizacije, kako bi se smanjila njezina ovisnost o financijskim potporama nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih sredstava.

Lokalna akcijska grupa (LAG) Frankopan mora postati potporna organizacija koja će omogućiti ostvarenje razvoje vizije područja obuhvata sa svim njegovim potencijalima i problemima, jedinstvenostima i nedostacima koje karakterizira nekoliko osnovnih komparativnih elemenata:

 • Brdsko-planinsko područje ispresjecano krškim rijekama s najvećim speleološkim sustavima u Republici Hrvatskoj
 • Čista, očuvana i zaštićena visoko vrijedna prirodna baština;
 • Kulturno-povijesna i tradicijska baština te vlastite snage i sposobnosti.

 

Rezultati koje mora postići LAG Frankopan ostvarenjem svog strateškog razvojnog okvira su:

 • Očuvati i razviti socijalni kapital s razvojem partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora te uspostaviti mrežu potpornih institucija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja s ciljem postizanja ujednačenog razvoja područja LAG-a
 • Jačanje gospodarskih mogućnosti područja s razvojem poljoprivrede i svih drugih djelatnosti koje omogućuju održiv razvoj područja
 • Razvoj poduzetničkog razmišljanja i kulture te pomoć razvoju poduzetništva na ruralnim područjima, posebno razvoja obiteljskih domaćinstava, malog poduzetništva i obrtništva
 • Osigurati kvalitetu života stanovnika, a time i njihovu opstojnost na prostoru LAG-a

 

Uloga LAG-a Frankopan kao potporne razvojne organizacije je, sukladno strateškom razvojnom okviru (Lokalnoj razvojnoj strategiji) prvenstveno doprinos realizaciji ciljeva unutar 2 razvojne teme (razvojna smjera):
1. Revitalizacija zajednice i
2. Progresivni diverzificirani rast ruralnog gospodarstva.

To su i glavne razvojne teme kojima će se LAG baviti tijekom 2014-te, odnosno, tijekom razdoblja realizacije ovog poslovnog plana, ali i dugoročno, tijekom 2015-te, te nadalje. Realizacijom ovog poslovnog plana, LAG planira podržati održivi razvoj lokalne zajednice i inicijative u LAG području poticanjem među-sektorske suradnje i integriranog pristupa revitalizaciji zajednice te jačanje ruralnog gospodarstva. Glavne tematske aktivnosti kojima će LAG baviti kako bi ostvario svoje strateške razvojne ciljeve su:

 • Izgradnja identiteta LAG-a
 • Međusektorsko povezivanje za razvoj područja
 • Zaštita, revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesne i prirodne baštine
 • Razvoj poljoprivrede, ruralnog gospodarstva i turizma
 • Cjeloživotno učenje
 • Opći razvoj kvalitete života u zajednici – dostupnost

 

Glavna tematska područja za doprinos strateškim razvojnim cilljevima, kojima će baviti LAG su revitalizacija zajednice putem razvoja dostupnosti usluga i potpore aktivnostima koje omogućuju povećanje kvalitete života i ruralnog okoliša te razvoj diverzificiranog ruralnog gospodarstva putem jačanja ruralne ekonomije, jačanje sektorske i međusektorske suradnje, izgradnju kapaciteta te istraživanje i razvoj.

 • Ključne aktivnosti tematskog područja revitalizacije zajednice podržati će:
  • Inicijative zajednice koji pomažu i razvijaju dostupnost usluga ljudima koji žive na ruralnim prostorima putem razvoja volonterizma i civilnog društva
  • Isporuku inicijativa zajednice razvojem volonterskih aktivnosti
  • Povezivanje aktivnosti i potpora suradnji između javnog i civilnog sektora te inicijativa zajednice koje doprinose razvoju kvalitete života
  • Zajedničke inicijative usmjerene očuvanju ruralnog okoliša
 • Ključne aktivnosti tematskog područja potpore razvoju diverzificiranog progresivnog ruralnog gospodarstva podržati će:
  • Jačanje ruralnog gospodarstva kroz partnerski pristup lokalnom razvoju
  • Međusektorsku suradnju koja pojačava mogućnosti održivog razvoja
  • Razvoj kapaciteta, trening, razvoj vještina u cilju postizanja gospodarske stabilnosti i stabilnosti zajednice
  • Istraživanje i razvoj kroz sve sektore

 

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Frankopanpreuzmite ovdje