Koje su glavne osobine pristupa LEADER?

leader

- lokalna partnerstva i lokalne akcijske grupe (LAG) koje potječu s tog područja

- zajednička strategija razvoja (temeljena na specifičnim potrebama i prednostima određene regije, teritorijalno objedinjena, međusektorski postavljena)

- pristup „odozdo prema gore", u kojemu inicijativa ide izravno iz regije, s dokazanim uključivanjem partnera i javnosti

- integrirani pristup, kroz učešće različitih sektora (planiranje i korištenje javnih i privatnih resursa, zajednički projekti)

- decentralizacija odlučivanja u pogledu financiranja projekata lokalnih podnositelja

- inivativni karakter rješenja na području o kojem je riječ, daje se prednost novim djelatnostima i akcijama koje pridonose razvoju

- suradnja, jednako unutar LAG-a, kako i između različitih LAG-ova u istoj ili različitim europskim zemljama (ne samo članicama EU)

- učešće u radu u okviru mreža, grupiranje LAG-ova u saveze i mreže u kojima u potpunosti čuvaju samostalnost, ostvarujući korist iz zajedničkih akcija, razmjene iskustava, informacija i veza