Članovi

Osnivačku skupštinu koja je održana 23.05.2011. činilo je 13 predstavnika javnog sektora, 5 predstavnika civilnog i 9 predstavnika gospodarskog sektora. LAG je imao ukupno 27 osnivača. Skupština je imala i 9 predstavnika JLS LAG-a. Udruga LAG Frankopan, registrirana je pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji 03.svibnja 2011.

Proširenjem, u rujnu 2012. U članstvo LAG-a Frankopan ulazi 19 novih članova od kojih je 3 iz civilnog te 16 iz privatnog sektora. Od tada, LAG Frankopan ima 46 članova.
Trećim proširenjem, u ožujku 2013. U članstvo LAG-a Frankopan službeno ulazi i općina Rakovica, te dionici s njezinog područja. Članstvo se proširuje za 4 predstavnika javnog sektora, 11 civilnog i 32 predstavnika privatnog sektora. Od tada, skupština LAG-a Frankopan ima 93 člana, od kojih je 10 predstavnika JLS. 12.07.2014. LAG je dobio odobrenje za provedbu LEADER programa kroz implementaciju Mjere 202 IPARD-a. Nakon odobrenja, LAG je po četvrti puta proširio članstvo i to na područje Ličko-senjske županije, odnosno područje Grada Otočca sa njegovim multisektorskim razvojnim dionicima, njih 21.
Danas LAG Frankopan ima 114 multisektorskih članova Skupštine što ga čini i jednim od LAG-ova s najvećim brojem članova u Hrvatskoj.

Izvršna tijela LAG-a, sukladno Statutu, čine Nadzorni odbor (3 člana) te Upravni odbor čiji su članovi i Predsjednik i Zamjenik predsjednika. Upravni odbor ima 15 članova. Upravljačko tijelo (Upravni odbor) LAG-a čini 5 predstavnika javnog sektora, odnosno 33%, 3 predstavnika civilnog i 7 predstavnika privatnog sektora, odnosno 67%. U upravljačkom tijelu je i 4 predstavnika JLS LAG-a (26%).

 

POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE LAG-a

ČLANOVI UO LAG-A

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA LAG-a